Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Pochutnajte si na našej dobrej ryži

Dobroslav Holub

Dobroslav Holub - Pochutnajte si na našej dobrej ryži
date:
measurements: šírka 58.0 cm, výška 82.0 cm
work type: úžitkové umenie › dizajn grafický › plagát
material: papier
technique: ofsetová tlač
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 1157
order reproduction