Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Medzinárodné sympózium výtvarného umenia

Slovenský autor

Slovenský autor - Medzinárodné sympózium výtvarného umenia
date:
measurements: výška 90.5 cm, šírka 59.5 cm
work type: úžitkové umenie › dizajn grafický › plagát › propagačný
material: papier
technique: ofsetová tlač
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 1814