Š. Králik: Horúci deň

Ladislav Vychodil

Ladislav Vychodil – Š. Králik: Horúci deň
date:
measurements: výška 42.0 cm, šírka 58.5 cm
work type: úžitkové umeniescénografiadivadelnávýtvarníctvo scénické
genre: dedinský interiér
vidiecka kompozícia
figurálny motív
folklórny motív
material: sololit
technique: color tempera
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: Z 10373
order reproduction