Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Matka naša zem slovenská volá Do zbrane

Neznámy autor

date:
measurements: výška 30 cm, šírka 20,79 cm
work type: úžitkové umenie
genre: figurálno-znaková kompozícia
technique: tlač
inscription:
institution: Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Banskej Bystrici
tags: matka žena kroj
in collections:

Počas SNP už – aj na vizuálnom poli – stoja voči sebe dvaja protivníci. Názory sú vyhranenejšie, prostriedky „ideologického boja“ agresívnejšie a takpovediac situačné. Zatiaľ čo bratislavská propaganda, hoci ju pomaly opúšťajú jej kľúčoví copywriteri a jej argumentácia nadobúda priam hysterický tón, podáva stále relatívne profesionálny výkon, produkty bystrickej propagandy, keďže tvorené v provizórnych podmienkach, sú „punkovejšie“.

Na povstaleckom území sa kolportuje množstvo letákov, situačných tlačí a grafík. Kreslí, maľuje a natiera sa graffiti (všadeprítomné Mor ho!, adresované fašizmu). Na oboch stranách vznikajú nové, krátkodyché síce, no o to radikálnejšie periodiká, z ktorých niektoré aj celkom efektívne vizuálne komunikujú. Autorom úderných kresieb v Novom slove je Štefan Bednár. Ten istý umelec navrhuje i protifašistické letáky s jednoduchými grafikami Smrť nacizmu! (figúra sekerou roztínajúca hákový kríž) a Priepustka (obesenec s „priepustkou“ pod  pazuchou, vizitka nedôveryhodnosti nemeckých sľubov). Ďalšie práce (napr. pod pseudonymom Čechov) autorizovať nevieme. Podobne ako v prípade konkurenčnej propagandy ide totiž o tvorbu čiastočne konšpiračnú, anonymnú. Pribúda karikatúr Hitlera (komická figúrka „reflektujúca sa“ v zrkadle v podobe kostlivca), ironických nekrológov Veľkonemeckej ríše, odbojovej „poézie“...

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)