Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Fotografie (24)

Ľubomír Ďurček

Ľubomír Ďurček – Fotografie (24)
date:
measurements: neznáme
work type: iné médiá
genre: konceptuálny motív
material: papier
technique: kombinovaná technika
institution: Súkromný majetok
in collections:
z cyklu: Fotografie

 

Niekedy v polovici 70. rokov začal Ľubomír Ďurček (1948) pracovať na svojom rozsiahlom otvorenom diele Fotografie. Išlo o situačné zásahy do dennej tlače, neskôr prefotografované. Novinovú stránku Ďurček vnímal ako príznakovú informačnú plochu, ktorej deficity či mimovoľné konceptuálno-typografické absurdity si pozorne všímal a graficky vyhodnocoval. Popri iných technikách (vyfarbovanie, dokresľovanie, vytrhávanie z kontextu) pracoval často preparovaním – pointu tvoril vymazávaním.

V jednotlivostiach sa možno Ďurčekove Fotografie podobajú na súdobé práce kolegov (najmä Kollera), kontext je však iný a odlišná je i komplexná citlivosť a diagnostika socialistickej „grafiky tlačovín“.

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012