Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Flakón zo zeleného uránového skla

Neznámy autor

date:
measurements: výška 10.5 cm (výška)
work type: umelecké remeslo
material: sklo uránové, zelené
institution: Západoslovenské múzeum v Trnave
inventory number: 11186H
in collections:
geographic location: Severné Čechy
Schopnosť uránu farbiť sklo aj keramiku bola známa od konca 18. storočia, ale postup bol po prvýkrát popísaný až v roku 1835. Jemne žiariace uránové sklo sa vyrábalo v zelenej a žltej farebnej tónine vo viacerých českých hutách. Okrem Franza Riedela (1816 – 1894) zo sklárne v Antonínove, ktorý je považovaný za prvého výrobcu uránového skla v Čechách, ho vyrábala aj harrachovská skláreň v Novom Svete a iné.
 
Uránové sklo sa v Česku vyrába dodnes, pričom používanie uránu vo výrobe bižutérie a dekoratívnych predmetov už v súčasnosti podlieha prísnej evidencii a kontrole v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Riziko ožiarenia pri používaní či vystavovaní historického uránového skla však nebolo preukázané.

Jana Švantnerová ● BEŇOVÁ, Katarína (ed.) et al. Biedermeier. Bratislava : SNG, 2015. 159 strán.