Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
Veronika Šramatyová – Biely papier
date:
measurements: neznáme
work type: iné médiá
genre: performance
technique: videozáznam
institution: Súkromný majetok
in collections:

 

Gesto pouličnej akcie Veroniky Šramatyovej (1977) je, myslím, jasné. Namiesto nátlakového informačného letáku, na ktorý už si človek zvykol a vyhodí ho obyčajne za prvým rohom, sa tu rozdáva prázdny papier, Nič, nulová informácia. Ide o akúsi obdobu zenového gesta staršej generácie konceptualistov, samozrejme prispôsobenú aktuálnym marketingovým stratégiám „odľahčenej“ doby.

Veronika Šramatyová - Biely papier, 2000

 

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012