Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Mužský akt s palicou v pravej ruke

Ivan Anton Székely

Ivan Anton Székely - Mužský akt s palicou v pravej ruke
date:
measurements: výška 45.4 cm, šírka 31.3 cm
work type: kresbaprípravná
material: papier
technique: uhoľ
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: K 1532