Július Bukovinský – Oceliareň
date:
measurements: výška 28.0 cm, šírka 37.5 cm
work type: painting
genre: pracovný motív
material: paper
technique: oil tempera
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: O 2596