Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
August 3, 2021
Colection contains 33 artworks
3 minutes

Hlavným cieľom kolekcie je zmapovať kult vína pretavený do umeleckej tvorby spojenej s jeho pestovaním, výrobou a konzumovaním. Zachytí víno však aj v spojení s náboženstvom, či už v spojení s kresťanstvom alebo so starým Gréckom a Rímom.   

Víno sa teší obľube niekoľko tisíc rokov. Vyrábali ho už v starom Egypte, no prvé nájdené nástroje na výrobu vína sú ešte omnoho staršie,  výrobcami boli aj Etruskovia a ďalej jeho výrobu a pestovanie šírili Rimania. Na našom území sa vinič objavil v 3.storočí nášho letopočtu. Písomne je jeho výskyt doložený do 9.storočia v Nitrianskej stolici, kde ho začali pestovať benediktínski mnísi, pestovalo sa aj v oblasti Bratislavy a Malých Karpát. Neskôr, v 11.storočí, je ohľadom pestovania viniča písomne zmienená aj Tekovská stolica. Najväčšieho rozmachu sa vinárstvo na našom území dočkalo za panovania Márie Terézie a jej syna Jozefa II.                                                                                        

Starí Gréci víno oslavovali prostredníctvom boha Dionýza, Rimania tento kult prebrali a oslavovali Bakcha. Od jeho mena sú odvodené bakchanálie, bujaré oslavy hojnosti a plodnosti na jeho počesť. V kresťanstve sa víno stalo dôležitou súčasťou obradu, kde v eucharistii symbolizovalo Krv obetovaného Syna Božieho. Patrónom vinohradníkov sa stal Svätý Urban. Aj na základe šírenia kresťanskej viery, keďže bolo potrebné omšové víno, sa vinič začal dostávať do oblastí Európy, ako napríklad Veľká Británia.                                                                                                             

 V dnešnej dobe existuje množstvo znalcov vína, či už vyučených odborníkov alebo laikov, ktorí mu zasvätili celý svoj život, keďže sa víno nepovažuje už len za nutnosť alebo súčasť náboženského obradu, ale stal sa z jeho požívania relax a istý druh zábavy. Pohár vína sa dokonca považuje za liek. Dobré víno sa najlepšie pije a nalieva z pekných pohárov a džbánov, a preto sa v kolekcii uplatnila aj tvorba zo skla.                          

 Víno je dlhé stáročia neoddeliteľnou súčasťou v živote človeka a v správnom množstve ho robí veselším a príjemnejším. A aj toto sú dôvody prečo sa víno ocitá v umeleckej tvorbe.

Autor: Petra Koprivňanská