Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
May 17, 2022
Colection contains 13 artworks
1 minute

Tematické rozdelenie tvorby jednotlivých členov rodiny je rôznorodé a podobne je celá umelecká produkcia rodiny nesúrodá. Tematicky sa orientovali predovšetkým na portrétnu tvorbu, historické námety, sakrálne motívy, krajinomaľbu či zátišie. Zameranie jednotlivých členov rodiny bolo rôznorodé, prípadne sa venovali umeleckému remeslu podľa potreby aj vo forme objednávok pre rôzne inštitúcie, no najmä to boli cirkevné objednávky pre rímskokatolícke kostoly na území východného Slovenska, prípadne aj v niektorých lokalitách v dnešnom Maďarsku.

Want art in your mailbox?

New collections, articles and artworks. Twice a month. In Slovak.
By submitting you agree to our privacy policy.