26. september 2021
Kolekcia obsahuje 18 diel
1 minúta

Výstava (D)OSVETA. je zameraná na plagátovú tvorbu v Československu s dôrazom na jej typografickú zložku. Vybrané diela expozície približujú vývoj "plagátovej typografie" v oboch krajinách od čias, kedy sa tvorba písma stala v našich končinách predmetom záujmu a bližšieho skúmania, ktoré vyústilo do samostatne "študovateľného" vedného odboru. Pre danú výstavu boli zvolené plagáty, ktorých posolstvom bolo informovať masy o súdobom kultúrnom dianí (výstavy, predstavenia a i.), t. j. verejne šíriť povedomie o nastávajúcich či prebiehajúcich udalostiach. Aj keď je hlavným nosičom informácie na plagáte v prvom rade vždy text (asistovaný ilustráciou), na Slovensku i v Česku ešte stále nie je samozrejmosťou venovať tejto zložke, resp. jej vizuálu dostatočnú pozornosť. Cieľom tejto výstavu je preto ukázať a dokázať, že aj s textom ako-takým sa dá pracovať na vysokej úrovni a "ošatiť" ho do podoby, ktorá prislúcha danej situácii.

 

autor: Viera Molnárová