Počítačová grafika

18 diel  ·  študent  ·  23. 09. 2020

Východiskovým médiom počítačovej grafiky môže byť kresba, maľba, fotografia, záber z video-projekcie a podobne, alebo vzniká priamo ako obraz vytvorený počítačovým programom – či už navrhnutým samotným autorom, alebo grafickým softvérom. V raných fázach (60. roky) umelci väčšinou pracovali čisto s abstraktnými lineárnymi alebo plošnými štruktúrami, či už s využitím fázových premien, kontrastu systému a náhody, opticko-iluzívneho pôsobenia vznikajúcej moiré-štruktúry alebo následného lineárneho usporiadania, pripomínajúceho umelé písmo, často s použitím elementu náhody. Ďalším spôsobom práce bolo využívanie premien predefinovaného lineárneho obrysu, keď počítač umožňoval jeho fázovanie na základe určitého, tvorcom zvoleného systému – ako v prípade grafických listov a computerových filmov alebo metamorfóz ľudských podôb. V niektorých prípadoch hraničili vznikajúce realizácie s inými výtvarnými disciplínami, napríklad so skulptúrou.

Prvým slovenským výtvarníkom, ktorý pracoval s počítačovou grafikou bol Jozef Jankovič. Počítačom generované kresby začal tvoriť v roku 1973 v spolupráci s matematikom Imrichom Bertókom. V počiatkoch experimentoval so základnými geometrickými transformáciami, neskôr využíval aj generátor náhodných čísel, ako aj estetické možnosti náhodných programových chýb. Počítačovú grafiku bezprostredne potom začal využívať aj pri tvorbe monumentálnych sochárskych realizácií.

Sochár a konceptuálny umelec Juraj Bartusz začal s počítačom narábať v roku 1973. spolupracoval s programátorom S. Haltenbergom, s ktorým vytvorili program na kreslenie obrysových kriviek a ich náhodný výber. Tento program Bartuszovi slúžil na vytváranie šablón pre sústruženie rotačných, antropomorfných kovových skulptúr.

Ďalším slovenským umelcom, ktorý sa od 70. rokov venoval počítačovej grafike bol Daniel Fischer. V spolupráci s programátormi Igorom Klačanským a Pavlom Fischerom začal počítač využívať v roku 1977, kedy vznikla prvá verzia cyklu Altamira.