20. október 2021
Kolekcia obsahuje 16 diel
3 minúty

William Morris žil v rokoch 1834 - 1896 a je považovaný za zakladateľa hnutia Arts and crafts. Študoval na Exeter College v Oxforde, kde sa v roku 1853 zoznámil s Edwardom Burne-Jonesem a Dantem Garbielom Rossettim, s ktorými založil hnutie Prerafaelistov, a spoločne zdieľali obdiv pre charakter stredovekej tvorby.

Keď potom v roku 1857 Morris zariaďoval svoj ateliér v Londýne, uvedomil si, že potrebuje vhodné prostredie, ktoré by ho podporovalo v jeho výtvarnej činnosti. Pretože nikde nenachádzal odpovedajúce dizajny, rozhodol sa teda navrhnúť si vlastný nábytok a svoje plány odovzdal stolárovi, ktorý pre neho nábytok zhotovil. Takto vznikol úplne prvý nábytok hnutia Arts and Crafts a stal sa vzorovým nábytkom pre nastupujúcu generáciu interiérového dizajnu.

 "Bol azda najvýznamnejším návrhárom v dejinách - jeho vzory na kobercoch, závesoch, látkach vôbec, keramike a nábytku sa rozšírili po celom svete a sú stále módne aj teraz, sto rokov po jeho smrti. Jeho charakteristické, z prírody prevzaté a do nezameniteľného štýlu transformované motívy sú jedny z najpevnejších oporných bodov histórie umenia. Sú nenapodobiteľné, nesmierne prispôsobivé a vkusné. Nemôžeme jednoznačne určiť, že by sa Morris nikdy nedopúšťal chýb, ale žiadny iný návrhár pracujúci v tak širokom zábere nikdy nedosiahol takto trvalej vysokej kvality svojej produkcie. "

Roku 1861 Morris spoločne so svojimi priateľmi založil vlastnú dizajnérsku spoločnosť, ktorá sa zaoberala obnovením stredovekých návrhov pre dekoráciu interiérov. V Morrisová spoločnosti pôsobili už spomenutí Burne-Jones a Rossetti, ale tiež architekt Philip Webb a maliar Ford Madox Brown. Morrisová spoločnosť sa volala Morris, Marshall, Faulkener & Co a zaoberala sa predovšetkým farebným sklom, vitrážami, vyrezávaným nábytkom, tapetami, kobercami, gobelíny a širokým okruhom dekoračných tapiet, z ktorých mnohé sú vyrábané dodnes. Výrobky Morrisová spoločnosti čoskoro zaplavili anglický trh a stali sa akýmsi meradlom dobrého vkusu a tým tiež hlavným trendom britského interiérového dizajnu tej doby. V roku 1875 však firma Morris, Marshall, Faulkener & Co zanikla a Morris založil novú spoločnosť, ktorá pokračovala v tradícii pod menom Morris & Company.

Kvetinové dezény Williama Morrisa inšpirované stredovekom sa stali inšpiráciou pre vznik tejto kolekcie. Medzi vyberanými sa okrem realisticky prevedených diel s rastlinným a kvetinovým motívom, kotré su najviac podobné Morrisovým prácam a ktoré by pri varirovaní a a znasobení motivu mohli byť využívané ako textilné dezény, nachádzajú aj diela s motívom kvetín, ktoré sú poňaté abstraktnejšie ale stále sú zaujímovým podkladom pre vznik textilného dezénu.

 

 

Autor: Tatiana Hlavatá