09. december 2022
Kolekcia obsahuje 22 diel
2 minúty

    Vzhľad nášho hlavného mesta sa počas 20. storočia výrazne zmenil. Či už zásluhou neodborných zásahov do pamiatok, vojnových konfliktov alebo nedostatku miesta pre vtedajšie novostavby. Výsledky stavebnej činnosti reflektovali umelecké cítenie totalitných a autoritatívnych režimov. Tie, okrem iného, používali aj architektúru na svoju reprezentáciu a šírenie ideológie.  Most SNP, sídlisko Petržalka či Námestie slobody vyjadrujú predstavy  o koncipovaní verejného priestoru, výstavby a prestavby miest a vzniku nového typu bývania- panelové sídliská. Novostavby sa však museli začleniť do už existujúceho starého jadra mesta, čo značne ovplyvnilo aj celkový urbanizmus a estetický výraz Bratislavy.  Veľmi často sa nachádzalo jediné riešenie v zbúraní starého a postavení NOVÉHO. 

    Kolekcia "NOVÉ vs. staré" pomocou dobových fotografií z minulého storočia približuje podobu vybraných ulíc a pamiatok hlavného mesta. Výber tvorí architektúra, ktorá  do dnešných čias prešla najvýraznejšími zmenami.Cieľom je poukázať na umeleckú hodnotu starej Bratislavy, priblížiť jej dochované pamiatky a vzbudiť väčší záujem o ich ochranu.

Denisa Hudáková

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.