24. máj 2022
Kolekcia obsahuje 136 diel
1 minúta

„Insitné umenie je bez intelektuálnych nárokov. Jeho tvorcovia nepoznajú normatívnu estetiku..., nestarajú sa o tradície a štýlové konvencie, ani o akademické predpisy. V samej podstate osobnosti týchto ľudí je skrytá nezlomná sila uspokojiť nejakú neliečiteľnú nostalgiu krásna alebo pravdy, ktoré sú silnejšie než oni. Riešenie svojich emócií a viery nachádzajú práve v sublimácii aktívnej tvorby, ktorá smeruje do inštinktívnej hry a ovzdušia detstva... Každý z týchto autorov má vlastný štýl, výrazne sa odzrkadľujúci na každom diele – vždy natoľko, že tu nemožno hovoriť o manierizme. Insitné umenie nemožno korigovať a nedá sa mu ani naučiť. Obsahová a formálna rôznorodosť vyplýva z rozdielnych dedičných dispozícií, z rôzneho sociálneho postavenia... Preto škála vyjadrovania je tu veľmi široká. Pohybuje sa od hraničných prípadov ľudového umenia až do určitého druhu magického realizmu...” – Štefan Tkáč

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.