18. október 2021
Kolekcia obsahuje 45 diel
3 minúty

 

 

 

 

 

 

Ladislav Mednyánszky ( 30.04.1852 Beckov – 17.04.1919 Viedeň)

príp. Ladislav Mednyanszky, Ladislav Medňanský, Ladislav Mednyánsky, László Mednyánszky, Ladislaus von Mednyánszky, Baron László Mednyánszky bol maliar slovensko-maďarského pôvodu.

Od roku 1863 ho v rodinnom kaštieli v Strážkach súkromne vyučoval rakúsky maliar T. Ender. V rokoch 1872 — 1874 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. A. Strähuber, O. Seitz), v rokoch 1874 — 1875 na École des Beaux-Arts v Paríži (prof. I. Pils). V roku 1875 prvýkrát navštívil Barbizon, absolvoval viaceré študijné cesty do Talianska (1878), Barbizonu a Francúzska (1889 — 1892, 1896 — 1897). Ladislav Mednyánszky bol jednou z najvýznamnej­ších a najoriginálnejších osobností prelomu 19. a 20. storočia. Vo svojej dobe bol uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval prežitie zážitku umelca, jeho individuálne pocity a nálady, maliar čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň. Neskôr pridal aj niektoré skúsenosti impresionistickej maľby, ale často sa vracal k obrazom hmlistých nálad v tmavých tónoch. Majstrovstvo týchto diel spočíva v stovkách odtieňov, ktoré obrazom dodávajú nádych živej krajiny.

Aj napriek tomu že bol neustále na cestách, pravidelne sa vracal maľovať na Slovensko do Beckova a Strážok. Vracal sa tam vždy rád, čo cítiť aj z jeho diel, na ktorých je zachytená táto tematika Strážok a okolia, kde nachádzal námety pre svoje obrazy poetických krajín. Až do sedemdesiatych rokov prevažuje lyrická krajina. Časté sú priehľady do krajiny cez stromy, neurčité lesné interiéry, nočná krajina. Zachytáva atmosferické efekty, hmlu, súmrak. Pod vplyvom biedermeirovskej produkcie vo Viedni zjasňuje svoju paletu, maľuje romantizujúce krajiny a západy slnka. Od konca osemdesiatych rokv sa podstatne uvoľňuje jeho rukopis, náčrtkovo zachytáva krajiny, ladené do striebrosivej, akoby prekryté závojom. Pobyt v Tatrách sa odrazí v maľbe konkrétnych výrezoch horskej krajiny. Kompozícia sa stáva dynamickejšou, rukopis sa uvoľňuje, nové farebné videnie využíva jasné farby.

 Stála expozícia diel Ladislava Mednyánszkeho bola sprístupnená v roku 1990, v rodinnom kaštieli v Strážkach (SNG). V tejto kolekcii môžeme vidieť jeho inšpiráciu Slovenskom a slovenskou prírodou ktorú zväčnil v mnohých obrazoch.

 

 

Autor: Andrea Sýkorová