19. august 2022
Kolekcia obsahuje 48 diel
2 minúty

Chlieb sa stal hlavným námetom vybraných diel v tejto kolekcii, stal sa aj témou mnohých obrazov najmä ako sú zátišia s chlebom, námetom fotografii. Jeho konzumácia je taká bežná a rozšírená, že tento pokrm sa stal súčasťou našich každodenných životov.

 

Chlieb by sme mohli označiť za potravinu, ktorá by mohla sprevádzať ľudstvo povedzme celou históriou. Je to základná potravina, známa celé tisícročia. Chlieb patrí k jedným z vôbec najstarších známych človekom pripravovaných pokrmov. Je to potravina bohatých aj chudobných. Patrí k najznámejším výrobkom, upečený z kysnutého cesta. V minulosti mal chlieb nielen primárnu úlohu konzumácie ale využíval sa ako platidlo. Významnú úlohu má tento pokrm v ľudovej kultúre, je zastúpený pri obradoch, či pri sviatočných jedlách. 

Chlieb je spojený s náboženstvom je považovaný za božský dar, veď predsa o chlebe sa dočítame už v Starom zákone. Tejto základnej a vzácnej potravine sa v ľudovom prostredí prejavovala vždy veľká úcta.

Anton Jasusch - O chlieb

Pozornosť sa venovala jeho príprave i konzumácii, ktorá sa postupne rozvinula do rozsiahleho komplexu povier a zvykov. Chlieb je nepostrádateľnou základnou potravinou, vyskytujúca sa už v najstarších písomnostiach, v rozprávkach, či v ľudových piesňach. Chlieb je aj súčasťou našich tradícii, je symbolom vítania návštev, prostredníctvom pohostenia návštevníka chlebom a soľou. Takisto je symbolom žatvy a obžiniek. Chlieb sa stal súčasťou ľudských životov, hneď ako sa naučili pestovať semená obilnín, je položkou stravy mnohých kultúr. O dôležitosti chleba v živote ľudí nemožno namietať, čo si všimli aj umelci a začlenili ho do ich zátiší nakoľko bol a je súčasťou bežného života, bežnou potravinou v domácnostiach človeka.


Autor: Simona Horňáková

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.