20. máj 2022
Kolekcia obsahuje 23 diel
2 minúty

   Úsmev-  výrazný :D, srdečný UwU, oči ľahko privreté -.-, ústa do mesiačika :), jemný C:, mierny c: , s pootvorenými ústami :o, kŕčovitý :/, poker face o-o -časť radosti, ktorú chce človek odovzdať prostredníctvom svojej tváre okolitému prostrediu.  

  Smiech- bez­prostredný emocionálny prejav ako reakcia na niečo pozitívne. Môže byť zdravý, ale aj spôsobený humorom na úkor druhého. Je to reakcia na vtip, no aj skratová reakcia, obrana.Jeho výsledkom je zvuk a Úsmev.

  Štastie- je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. K šťastiu patrí prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar.  ↓

   Pocit- je odrazom jednotlivých vlastností predmetov a javov, teda ktoré bezprostredne pôsobia na naše analyzátory, je základom poznávania a na ich základe vznikajú zložitejšie poznávacie procesy- predstava, pamäť, myseľ.

  Kolekcia Úsmev  predstavuje výber diel rôznych techník z umenia 20. storočia. Spoločním atribútom je úsmev, ktorý nemusí pochádzať len zo štastia. Rôzne emócie, rôzne reakcie úst.

   Autor: Romana Drozdíková

 

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.