26. september 2022
Kolekcia obsahuje 42 diel
2 minúty

Identita alebo identickosť je pojem používaný v rôznych kontextoch a je predmetom skúmania vedných aj humanitných odborov. Napríklad v matematike predstavuje identita väčšinou vzťah rovnosti, psychológia zas rieši identitu jednotlivca ako jeho osobnosť a idividuálnu jednotu. V logike znie presná definícia identity ako "vzťah medzi dvomi predmetmi, ktoré sa zhodujú vo všetkých svojich vlastnostiach."

 

V bežnom živote sa s týmto pojmom stretávame často pri slovnom spojení "identické dvojčatá," teda ľudia s totožnými génmi zodpovenými za ich rovnaké vizuálne vlastnosti. Podobné vizuálne znaky však nemusia niesť len dvojčatá, ale napríklad aj súrodenci s odlišným vekovým rozdielom. 

František Tomík - Sestry

Predmetom skúmania sociológie je zas problematika skupinovej identity z rôznych hľadísk, či už etnickej alebo kultúrnej, kde sa zaoberá spoločnými aktivitami a interakciami ľudí, alebo pozoruje skupinu na základe jej pôvodu a rasy.

Ján Cifra - Vietnam

Predmetom tejto kolekcie sú fotografie z 20. storočia od rôznych autorov, na ktorých osoby, zvieratá a veci vyzerajú takmer identicky, čo môže byť spôsobené dojmom ich symetrie, rytmu, opakovania sa, alebo jednoducho podobou portétov, odevu a tvarov predmetov. Táto podobnosť mohla vzniknúť buď náhodne ale aj zámerne pri zostrojovaní vyváženej obrazovej kompozície, alebo pramení z rovnakého biologického či etnického pôvodu, živočíšneho druhu, materiálu a podobne. Cieľom vybraných diel je vytvoriť istý poriadok a vizuálny súlad, ktorý by v divákovi navodil pocit harmónie a pokoja a to v prípade prezerania si jednotlivých diel, ale aj pri pohľade na kolekciu ako jeden celok.

 

Autor:  Kristína Mocková

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.