18. máj 2022
Kolekcia obsahuje 33 diel
3 minúty

Kolekcia predstavuje ukážky maliarskych diel, ktorých súčasťou je architektonický a krajinársky motív zároveň. Vybraté diela prezentujú vzájomné súperenie týchto dvoch motívov o dominantné postavenie na obraze. Architektúra tak  nevytvára "doplnkový" motív pre krajinu a rovnako ani krajina pre architektúru. Oba motívy sú hlavnou témou obrazu a je len na subjektívnom vnímaní diváka, ktorý motív zaujme jeho oko ako prvý. Diela sú ukážkami maliarskej tvorby rôznych autorov z rôzneho štýlového obdobia. Kritériom výberu diel sa tak stal najmä námet.

Už v období renesancie sa začali objavovať prvé maliarske diela s krajinomaľbou, ako hlavným námetom. Spočiatku patril tento námet medzi "podradnejšie" témy, ale postupom času sa záujem o túto tematiku zvýšil (najmä v 19. storočí) a stal sa čoraz viac populárnym. Krajinomaľba zvykne byť doplnená o motívy rôznych postáv ale aj architektúry, ktoré bývajú zväčša vedľajšími námetmi, pričom je dominantná práve krajina. 

Námet horskej krajiny s rybníkom, datované do obdobia prvej polovice 17. storočia. 

Západoeurópsky monogramista W.P. z roku 1620 - Horská krajina s rybníkom

Motív krajiny s hradom a so splavom, datované do polovice 19. storočia. 

Jozef Jonáš - Krajina s hradom a so splavom

Námet architektúry sa v maliarskych dielach (mimo nákresov, návrhov a rôznych dokumentácii) objavuje viac menej ruka v ruke s námetom krajinárskym. Častým je motív zaznamenania architektonickej pamiatky, pričom krajina, prípadne mestské prostredie bývajú zväčša doplnkovým motívom.

Motív pskovského Kremľa, datované do druhej polovice 20. storočia. 

Peter Pavlovič Ossovskij - Pskovský Kremeľ

Motív zvolenského kostola, datované do polovice 20. storočia. 

Ladislav Guderna - Zvolenský kostol

Táto kolekcia však ukazuje diela, v ktorých o dominantnú pozíciu na obraze a o prvotný záujem diváka súperí architektúra s krajinomaľbou zároveň. Treba si však uvedomiť, že ide len o istý pohľad prostredníctvom ktorého sa dajú zvolené ukážky vnímať. Zámery diel samotných maliarov však pravdepodobne boli podmienené inými aspektmi. 

Motív chalúp v Zázrivej, datované do polovice 20. storočia. 

Zdeno Horecký - Chalupy v Zázrivej

Pri prezeraní diel z kolekcie architektúra verzus krajina si budete neustále klásť otázku: "čo má dominantnejšie postavenie architektúra alebo krajina?" Vo výsledku zistíte, že v dielach z tejto kolekcie sa oba námety navzájom dopĺňajú  a tvoria tak spolu jeden celistvý obraz.  

Vypracovala: Karolína Maráčková. 

 

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.