05. august 2021
Kolekcia obsahuje 21 diel
1 minúta
„Plicka fotografoval zem, ktorá spieva, Blühová zem, ktorá si nemá prečo spievať.“
Iva Mojžišová, ARS, 1989

Hoci Prvá republika býva často označovaná ako zlaté obdobie našich dejín, je neodmysliteľne spätá aj s chudobou po prvej svetovej vojne, následnou hospodárskou krízou po roku 1929 a s tým súvisiacou otázkou bývania, či hygieny. Tieto faktory viedli okrem posunu v umeleckom a architektonickom zmýšľaní aj k zmene politického diskurzu medzi umelcami. Silnejúca ľavicová orientácia sa prejavila u umelcov zvýšeným záujmom o sociálne otázky a mnohí z nich sa stali členmi komunistickej strany. To je prípad aj významnej slovenskej fotografky Ireny Blühovej.

Proletarier aller Länder vereinigt Euch!

Sociálny, socialistický, či komunistický sú dnes pojmy nešťastne spájané s extrémnymi prejavmi režimu, ktoré sú protichodné k základným premisám socialistického zmýšľania. Sociálna fotografia v podaní Blühovej mala upriamiť pohľad ľudí na témy, od ktorých i dnes mnohí odvracajú zrak.


Autorka kolekcie: Andrea Vrtelová