06. december 2021
Kolekcia obsahuje 20 diel
3 minúty

Voda predstavuje život a napriek tomu sa jedna jej podoba - dážď, vníma negatívne. Spájame ho s pochmúrnou náladou, pretože sa obloha zatiahne tmavými mračnami. Zároveň dážď predstavuje osvieženie po dňoch horúčav. Tento typ počasia skrýva v sebe mnoho konotácií. Ľudia ho vnímajú rozdielne. V umení sa zobrazuje v rozličných podobách ako sú tmavé mračná, v jednoduchých linkách, diagonálnych tmavých šmuhách, kvapkách a v iných. V súvislosti s pocitmi dážď najčastejšie symbolizuje smútok, prichádzajúce trápenie, samotu ale predstavuje aj oživenie. Zlé spomienky sa zmyjú a prídu nové, krajšie zážitky. S dažďom asociujeme aj dáždniky, ktoré predstavujú ochranu pred dažďom. V tejto kolekcii sa stretneme s rôznymi polohami stvárnenia dažďa, ktorý je súčasťou života každého z nás.

Kolekcia je zložená z troch skupín. V prvej skupine diel je prezentovaný dážď vo vonkajších bežných činnostiach ľudí, ktorý potrebujú niekde ísť. Či už s práce domou alebo cestou z obchodu. Táto skupina diel ukazuje, že napriek dažďu, život ide ďalej. Ľudia potrebujú byť niekde a nemôžu byť obmedzovaní dažďom - negatívnymi myšlienkami. Druhá skupina diel predstavuje dážď v jednoduchých polohách ako sú linky alebo kvapky. Predstavujú fundamentálnu polohu dažďa, ktorou je pád dole či už v diagonálnom alebo zvislom smere. Tretia skupina diel je zložená z krajinomalieb, ktoré prezentujú túto tému ako prirodzenú súčasť prírody. Parafráza toho, že aj zlé obdobia sú súčasťou života. Pretože, aby človek mohol byť hore potrebuje byť aj dole. Však i dážď raz ustane...

Téma dažďa sa v rámci dejín umenia stala známou už v období romantizmu v krajinomaľbe, pretože pomáha dotvárať emócie na plátne. Populárnou sa stala ale až v období impresionizmu, pretože umelci chceli zachytiť večne meniace sa prírodné podmienky. V  grafike je dážď najčastejšie v podobe liniek (uplatnenie napr. v japonských drevorytoch). K prelomovým dielam s touto témou zaraďujeme aj obraz Dážď, para a rýchlosť od J. M. W. Turnera.

Autor: Tatiana Kelčáková

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.