01. júl 2022
Kolekcia obsahuje 45 diel
5 minút

Často nám vie povedať o človeku viac jeden pohľad ako desiatky slov. Oči sú oknom do ľudskej duše. Pri pohľade do očí sa nám otvára celý vnútorný svet človeka, cez oči vieme prečítať čo človek prežíva a cíti. Bieda, smútok, strach, hnev, prázdnota. Radosť, zvedavosť, pobavenie. Vyrovnanosť, pokoj, nádej. Všetky tieto pocity vieme vyčítať v ľudskom pohľade, v očiach. 

,,Lebo oči dokážu, obrazne i doslovne povedané, všetko; smiať sa i plakať, zabíjať i milovať… sú v nich ukryté všetky vášne života i kozmická hĺbka nášho bytia. Symbol oka nájdeme v rôznych mytológiách i náboženstvách, kde malo svoje pozitívne (najčastejšie sa spájali so svetlom) i negatívne významy", hovorí kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie, Katarína Bajcurová, ku kolekcii "Iba oči" pri príležitosti výstavy 7x7. Sedem slobodných úvah o umení.

Človek sa stal najdôležitejším motívom vo výtvarnom umení už od jeho začiatku. Antickí majstri sa snažili zachytiť človeka v pohybe, a skrz pohyb vyjadriť ľudské cítenie či pocity. V starom umení máme dochovaných tisícky úžasných diel zväčša súvisiacimi s dejinami kresťanstva. Kristus visiaci na kríži - a my môžeme v jeho očiach vidieť všetko utrpenie a bolesť sveta. Takto zachyteného Krista s bôľom v očiach môžeme vidieť napríklad na diele Ecce Homo od Stredoeurópskeho maliara z polovice 18. storočia. V umení 19. storočia si umelci začali čoraz silnejšie uvedomovať silu, ktorú majú oči a pohľad človeka. V svojich dielach sa pozerali na skutočnosť pravým protikladom dovtedajšej romanticko-idealizujúcej polohe. Snažili sa zachytávať a zobrazovať tváre ľudí tak, ako ich sformoval sám život. Sústreďovali sa na oči, ktorý niesli jedinečné životné príbehy a hlboké ľudské pocity. Vojtech Klimkovič vo svojich vynikajúcich portrétnych štúdiach Hlava stareny a Hlava starca zo 60. rokov 19. storočia takýmto novým realistickým spôsobom zachytáva dve ľudské tváre. Z očí týchto starých ľudí môžeme čítať smútok, zničenosť životom, krivdu, či možno vyrovnanosť.

                 

Vojtech Klimkovič - Hlava stareny, 1860-65, SNG

V kolekcii Oči - okno do duše sa nachádza 45 diel datovaných do 18. až 21. storočia. Pri ich výbere bola braná do úvahy najmä sila pohľadu zobrazeného človeka, z ktorého bolo možno vyčítať rôzne emócie. Na vybraných dielach možno vidieť postavy a osobnosti s rôznymi životnými príbehmi a pocitmi. Medzi prvými dielami kolekcie sa nachádzajú diela, na ktorých sú zobrazení ľudia zničení životom, smútiaci, zdeprimovaní. Pocity smútku, melanchólie až depresie môžeme vidieť v očiach postáv v diele Vdovy od Zoltána Palugaya či Bieda od Františka Reichentála z 30. rokov 20. storočia. Podobný príklad predstavuje dielo Na pohrebe od Imricha Weinera-Kráľa zo 70. rokov 20. storočia. Portrétna štúdia Baču od Júliusa Flacheho z rokov 1952 až 1954 zachytáva človeka zničeného životom, smútiaceho či možno vyrovnávajúceho sa so životnými okolnosťami.

Jú​​​​​​lius Flache - Bača, 1952–1954, SNG

Z negatívnych emócii a pocitov prechádza kolekcia k dielam, kde z očí zobrazených postáv doslova "srší radosť". Takýmto dielom je napríklad fotografia Slovenskí vojaci v čase voľna na východnom fronte - Veselý rozhovor s veliteľom od Jozefa Ciníka zo 40. rokov 20. storočia zachytávajúca skupinu slovenských vojakov. Z ich očí ide radosť, pobavenie a spokojnosť. Podobné pozitívne pocity možno vyčítať aj v očiach Španielskej tanečnice od Dominika Skuteckého zo začiatku 20. storočia či Predavačky ovocia z Námestia Ľudových milícií od Oľgy Bartošíkovej zo 70. rokov 20. storočia.

 

Jozef Ciník - Slovenskí vojaci v čase voľna na východnom fronte - Veselý rozhovor s veliteľom, 1941, Slovenský národný archív

Motív očí je silne aktuálny aj dnes, zvlášť v dnešnej dobe, kedy sú naše tváre stále zakryté rúškami. Naše oči komunikujú pocity, ktoré dopĺňajú aj gestá a pohyby. Do očí sa teraz pozeráme častejšie ako kedykoľvek predtým. Oči nám navždy budú symbolizovať otvorené okno do ľudskej duše plnej rôznych pocitov, nálad a prežívania života - či už tých pozitívnych alebo aj negatívnych.

Autorka: Eliška Vydrová

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.