Denník ako dielo

30 diel  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  08. 07. 2016

Hoci je denník v prvom rade literárny žáner, neraz zaujal aj výtvarných umelcov. Napokon, veď mnohí z nich cestovali za umeleckým vzdelaním či inšpiráciou do sveta. Zážitky, postrehy a dojmy z ciest si celkom pochopiteľne zaznamenávali, prirodzene tak , ako to vyhovovalo ich výtvarnej interpretácii. Najbežnejšou dokumentáciou sú síce umelecké skicáre, no viacerí autori ich poňali ako hotové diela. Podaktorí sa pri tom veľmi blížia spomínanej forme skicárov, do ktorých si načrtávajú svoje koncepty. Iní vizualizujú určitý proces, zaujímavé momenty z ciest alebo miesta pobytu. Denník umelca môže byť rôznorodý a neobyčajný, od vypichnutia zaujímavých skutočností, ktoré divák bežne prehliada alebo si ich neuvedomuje, cez skresľovanie skutočnosti kreatívnou interpretáciou až po privlastnenie si budúcnosti. Umelecký denník tak nie je len záznamom udalostí, ale aj tvorivým vyjadrením postojov voči nim. Pre diváka neprináša ani tak spomienku ako skôr možnosť zážitku.

Táto kolekcia dopĺňa článok Uzlíky v čase