24. august 2016
Kolekcia obsahuje 45 diel
1 minúta

Ľudia veľmi radi niečo zbierajú. Začína to zbieraním vypadnutých mliečnych zubov, pokračuje albumom nálepiek, zbierkou plyšových zvieratiek, neskôr známok alebo mincí a môže sa to zavŕšiť zbieraním umeleckých diel. Zberateľstvo k umeniu neodmysliteľne patrí, pretože práve vďaka zberateľom sa nám zachovali mnohé vzácne diela a tvorba a prezentácia zbierok umenia je jedným zo základných poslaní múzeí a galérií. V dejinách umenia sa stretávame s mnohými menami umelcov, no málokto pozná významných zberateľov. A pritom tvorba zbierky môže byť rovnako kreatívna ako tvorba umeleckého diela. O tom svedčí aj fakt, že viacero umelcov sa vo svojej tvorbe problémom zbierania a triedenia zaoberá. Usporiadaním zbierkových objektov sa im totiž priraďujú nové významy a hodnoty.