19. január 2022
Kolekcia obsahuje 45 diel
2 minúty

S nástupom éry budovania socializmu sa novým hrdinským archetypom v oficiálnom umení stáva robotník. Robotnícka trieda má byť nositeľkou pokroku, hybnou silou revolúcií a budovateľkou svetlej budúcnosti. Príchod efektívnejších priemyselných a poľnohospodárskych technológií umožnil plánovať veľkolepé zásahy do krajiny, a nasadzovať tisíce ľudí ako pracovnú silu. Sila, mladosť, usilovnosť a odvaha sú v nových pracovných motívoch zdôrazňované a optimistický nádych čiastočne zakrýva nebezpečnú a únavnú povahu práce.

Baníctvo a hutníctvo predstavovali vďačnú tému, v ktorej sa spájala veľká náročnosť práce (sadze, stiesnené priestory, tma, pracovné riziká) s odhodlaním a pokrokom (fáranie do hlbín, napredovanie, objavovanie, spolupráca), pričom plody tejto práce v podobe energií a surovín zúžitkovala celá spoločnosť. Do baní v Handlovej boli posielaní umelci aj študenti, aby pozorovali a znázorňovali robotnícky ruch v pokiaľ možno najmotivujúcejšom svetle.

Ideologická sila samotnej témy niekedy umožňovala vynaliezavím tvorcom vniesť svoj individuálny prístup a pohľad na svet - Karol Kállay dosiahol silné charakterové aj motivické zábery bez štylizácie, v pohľadoch do "zákulisia" baníckej práce od Fedora Gabčana skôr vyniká ľudská sila a životná situácia zobrazených než ideologický podtón. Baníci boli však pútavým modelom aj bez nutnosti politickej objednávky, keďže ich gestá, nástroje, emócie a priestor, v ktorom pracovali boli veľmi špecifické a výtvarne zaujímavé.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.