40 kolekcií

09. 03. 2018  ·  Radka Nedomová  ·  82 diel
Ženské autorky v umení boli počas histórie skôr raritným pojmom. Napriek postupnej emancipácii sa neustále počas tvorivého presadzovania stretávali s nemožnosťou osvojiť si umelecké formy, so sexizmom a podceňovaním zo strany mužov. Výstava ...
15. 01. 2018  ·  Miroslav Kleban  ·  103 diel
Skupina rómskeho etnika žijúca na spoločenskej periférii sa stala námetom výtvarníkov, a to najmä pre pocit voľnosti a slobody. Motívy zo života Rómov, tradičné povolania a spôsoby obživy, rôzne remeslá, hudobná a duchovná ...
26. 09. 2017  ·  lab.SNG  ·  64 diel
Sprievodná kolekcia k webstránke Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším ...
28. 07. 2017  ·  Alexandra Kusá  ·  98 diel
Slovenská grafická škola, reprezentovaná osobnosťou a dielom Albína Brunovského, má v našich dejinách umenia neotrasiteľné postavenie. Výstava Drsná škola s touto tradíciou nepriamo súvisí, resp. konfrontuje sa ...
15. 06. 2017  ·  Vladimíra Büngerová  ·  36 diel
„Po rokoch sa mi zdá, že vlastne všetko, čo bolo v detstve, bolo drevené. Aj celá dolina voňala drevom. Na drevenom kláte hľadám ozvenu. Drevený prirodzený rozmer, pokúšam sa ho poznačiť detskou rozpomienkou. Lipovým tichom starých, teplých, ...
05. 06. 2017  ·  Patrícia Ballx  ·  30 diel
Pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie (1717 – 1780) predstavuje Galéria mesta Bratislavy kolekciu diel, ktoré dokumentujú dejiny 18. storočia a obdobie vlády tejto panovníčky (1740 – 1780). Maľby a grafické zobrazenia ...
24. 05. 2017  ·  Alexandra Kusá  ·  171 diel
Výstava Prerušená pieseň (2012, SNG) bola venovaná umeniu sorely – socialistického realizmu v jeho začiatkoch, teda v tzv. stalinskom období v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo umenie diktované, sledované a financované novou ...
19. 05. 2017  ·  Martin Čičo  ·  97 diel
Architektúra, jeden zo znakov civilizácie od jej počiatkov, spoluvytvára náš svet a jej vnímanie ovplyvňuje aj obraz o ňom. Približne od 15. storočia začína byť širšie reflektovaná a zároveň vzrastá jej uplatnenie v ďalších sférach ...
10. 05. 2017  ·  Aurel Hrabušický  ·  61 diel
Kultúrna prax obdobia päťdesiatych rokov je úzko prepojená s nástupom nového spoločenského, ekonomického a kultúrneho poriadku. Toto obdobie figuruje v historickom povedomí ako zatmenie demokratickej tradície – ako nástup totalitného zla. Z ...
20. 04. 2017  ·  Július Barczi  ·  83 diel
Impresionizmus na Slovensku je fenomén, ktorý je kontinuálne prítomný v našej umenovednej literatúre od prvých pokusov syntetizovať dejiny slovenského umenia. Na rozdiel od predchádzajúcich historických období sa však práve v 19. ...
10. 04. 2017  ·  Viera Kleinová  ·  87 diel
Ako sme sa obliekali v časoch, keď naše životy plánoval a riadil komunistický režim? Akými cestami sa móda vo svojej bytostnej nezávislosti a nekontrolovateľnej dynamike uberala v podmienkach, ktoré sú pre jej fungovanie takmer neprijateľné? Príbeh nerovného ...
14. 02. 2017  ·  Radka Nedomová  ·  49 diel
Výstava zo zbierkového fondu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a výberu súčasného umenia predstavuje tradičný i moderný prístup k slovenskému folklóru. Hlavným námetom vybraných diel je žena ako bytosť ...
23. 09. 2016  ·  lab.SNG  ·  53 diel
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila pri príležitosti životného jubilea významného slovenského maliara a najvýraznejšieho predstaviteľa súčasnej profesionálnej trenčianskej výtvarnej scény - Rudolfa Mošku ...
25. 08. 2016  ·  Zsófia Kiss-Szemán  ·  78 diel
Kolekcia k výstave Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Hľadanie identity Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan. Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v ...
20. 04. 2016  ·  lab.SNG  ·  85 diel
Kolekcia diel z výstavy Nové Slovensko: (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918-1949 Diela predstavujú prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukazujú, ako moderné umenie na Slovensku (nielen ...
16. 03. 2016  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Anton Cepka patrí ku generácii, ktorá vstupovala na výtvarnú scénu začiatkom 60. rokov 20. storočia – v období, keď sa nožnice komunistickej moci na chvíľu otvorili. Popritom sa práve vtedy v západnej Európe rozbiehala intenzívna diskusia o ...
08. 02. 2016  ·  Zuzana Ludiková  ·  98 diel
Viac ako polovicu zbierky starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie predstavujú výtvarné diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 - 1800. V prevahe žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú ...
17. 12. 2015  ·  Katarína Bajcurová  ·  49 diel
Komorná výstava Slovenskej národnej galérie z rokov 2010-2011 predstavila jednu z obľúbených tém slovenského moderného maliarstva. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom totiž patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvomi vojnami, ale aj ...