40 kolekcií

01. 10. 2015  ·  Dušan Buran  ·  33 diel
Krv ako kultúrna kategória je na jednej strane spätá s ľudským telom, a teda životom (resp. smrťou), na strane druhej je predmetom rozličných literárnych, náboženských a sociálnych projekcií. A tak, ako si bez krvi nemožno predstaviť existenciu živého ...
12. 08. 2015  ·  lab.SNG  ·  24 diel
„Dá sa povedať, že baroková hudba vytvorila takmer všetky základné formy pre budúce obdobia. Vytvorila aj také, ktoré exkluzívny štýl klasicizmu nechal nepovšimnuté. Takmer každý skladateľ hudobnej moderny hľadal vo svojej tvorbe styčné body s barokom. To sa rovnako vzťahuje aj na výtvarné umenie."  - Ján ...
02. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  40 diel
Modernisticky vzaté sú dejiny umenia posledných dvoch storočí prehliadkou -izmov, našu kultúru však tvoria a jej obraz spoluurčujú aj iné, menej výtvarné a skôr zahanbujúce -izmy, napríklad alkoholizmus. Práve alkohol ako ...
12. 12. 2014  ·  lab.SNG  ·  86 diel
Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra (ovplyvnená aj masarykovskou demokraciou) a ...