Aplikácia Filla Fulla Chat približuje životné príbehy umelcov Emila Fillu a Ľudovíta Fullu formou interaktívneho rozhovoru. Konverzáciu dopĺňajú ukážky z tvorby autorov a archívne materiály. Aplikáciu vytvoril lab.SNG pre výstavu Slovenskej národnej galérie s názvom FILLA - FULLA | Osud umělce - Osud umelca.

Chatuj s Emilom Fillom a Ľudovítom Fullom.

 

Filla Fulla Chat screenshot

 

Texty v aplikácii čerpajú z memoárov, zápisníkov a osobnej korešpondencie umelcov. Výberom z tém a otázok môžu užívatelia viesť konverzáciu s oboma autormi a sledovať ich vzájomné dialógy a konfrontácie. Filla a Fulla zdieľajú v konverzácii obrázky svojich výtvarných diel a tiež archívne fotografie súvisiace s ich životmi.

Emil Filla (1882 – 1953) a Ľudovít Fulla (1902 – 1980) sú ikonické postavy českého a slovenského moderného umenia. Každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty. Obaja uvádzali do československého umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy. Ich osudy ukazujú, ako sa veľkosť umeleckého diela dokáže vzoprieť nepriazni doby i ľudského údelu a napokon „zvíťaziť“, respektíve obstáť v skúške času.

Výstava Filla | Fulla: Osud umelca | Osud umělce (10. júl 2018 — 21. október 2018) je súčasťou spoločného cyklu s Moravskou galériou v BrneMade in Czechoslovakia – pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.

Fotografia z vernisáže výstavy FILLA - FULLA | Osud umělce - Osud umelcaS Fillom a Fullom je možné chatovať aj v priestoroch výstavy na dvoch tabletoch vo vstupnej miestnosti.Diela prezentované na výstave a v aplikácii nájdete v kolekcii Filla - Fulla.

Aplikácia Filla Fulla Chat bola vytvorená s pomocou open-source platformy Twine, ktorá slúži na tvorbu interaktívnych a nelineárnych príbehov. Lab.SNG vytvoril pre aplikáciu vlastný formát príbehu s názvom Trialogue. Kód a dáta k aplikácii sú dostupné na Githube.

Ak máte postrehy k aplikácii, prípadne v nej objavíte technickú alebo faktickú chybu, dajte nám vedieť na lab@sng.sk.