Ako si z návštevy galérie odnesie trieda čo najviac? A aká forma spolupráce vznikne zo spojenia školy a galérie? Ponúkame vám rozpracované metodiky v teoretickej aj v praktickej rovine tejto problematiky.

V rámci kurzu galerijnej pedagogiky, realizovaného za účasti oddelenia galerijnej pedagogiky SNG, Univerzity Komenského a podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom, vám prinášame niekoľko vypracovaných metodík od doc. PhDr. Marie Fulkovej, Ph.D., ktorá viedla v zimnom aj v letnom semestri prednáškové bloky.

Súčasné tendencie vo výchove a vzdelávaní upriamujú pozornosť na medzipredmetové vzťahy, zážitkové učenie či rozvoj emocionálnych zručností a práve spojenie školy s galériou alebo múzeom prináša množstvo benefitov, ako tieto tendencie prirodzene včleniť do života mladších generácií.

Metodiky približujú princípy prepájania pedagogiky v galérii a v múzeu so školou. Slúžia ako inšpirácia a podnety k osobnej angažovanosti pri tvorbe obsahov a situácií výuky.

 

Metodika I – Predškolské vzdelávanie (PDF)

Metodika 1, Predškolské vzdelávanie, odkaz

 

Metodika II – Základné vzdelávanie (PDF)

Metodika 2, Základné vzdelávanie, odkaz

 

Metodika III – Gymnaziálne vzdelávanie (PDF)

Metodika 3, Gymnaziálne vzdelávanie, odkaz

 


Osvedčenie Ministerstva kultúry Českej republiky o uznaní uplatnených certifikovaných metodík

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.