Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vtiahne žiakov do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov. Animované videá približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma. 

Ako zobrazuje umenie ľudskú postavu, naše telo a ako skúma našu rôznorodosť? Video s názvom Hľa, človek! predstavuje diela výtvarníkov druhej polovice 20. storočia a ich prístup k zobrazeniu figúry či k práci s vlastným telom. Načrtáva tiež, ako sa v rôznych historických obdobiach menili predstavy o ideálnom ľudskom tele. Workshop ukazuje, ako si odliať detaily vlastného tela do krehkej sadry.

Obsah videa voľne nadväzuje na iŠVP pre 2. stupeň ZŠ, primárne na predmet Výtvarná výchova a je určený pre žiakov od 6. ročníka vyššie, ktorí si začínajú viac uvedomovať vlastné telo.

 

 

Ako pracovať s videom?

Analýza témy: Pri tvorbe videa sme najmä sledovali, ako sa mení spôsob zobrazenia človeka v umení a načrtli sme výraznú zmenu podoby zobrazenia tela v 2. polovici 20. storočia. Pedagógom odporúčame, aby si video najprv pozreli sami a urobili si analýzu štruktúry témy nadväzujúcu na učivo, ktoré práve preberajú, alebo na vek detí, s ktorými pracujú.

Evokácia: Pred sledovaním videa môže pedagóg zozbierať predstavy žiakov o téme. Buď voľnou diskusiou, keď žiaci odpovedajú na vopred pripravené otázky (Ako umenie zobrazuje telo človeka? Aký je v súčasnosti ideál krásy? Čo to ovplyvňuje? apod.), alebo spoločným pozretím jedného či dvoch diel z kolekcie, ktoré sú vo videu použité. 

Realizácia a konfrontácia: Pozrite si spolu so žiakmi video na hodine v škole, alebo im pošlite link v rámci dištančného vzdelávania. Porovnajte spoločne ich predstavy o téme pred a po pozretí videa. Pozrite si video aj viackrát a prediskutujte s deťmi, ako a či dobre rozumejú jeho obsahu. Pýtajte sa, ktoré dielo ich zaujalo a prečo? Spoločne zhrňte a pomenujte nosné témy videa (Aké podoby môže mať zobrazenie ľudského tela v umení?).

Tvorivý workshop: Úvodnou motiváciou pred workshopom môže byť spoločná diskusia o tom, ako žiaci vnímajú vlastné telo. Upriamte ich pozornosť na štruktúru kože, ktorá je u každého jedinečná a odlišuje nás od iných ľudí. Následne si vyskúšajte jeden zo spôsobov vytvárania stopy či záznamu vlastného tela – odtláčanie a odlievanie do sadry. 

Vyhodnotenie výsledkov workshopu môže poslúžiť aj ako celková sumarizácia – žiakov sa opäť pýtajte, ako a či sa zmenil ich pohľad na diela a tému videa po skúsenosti s odlievaním vlastného tela. 

S výtvarnými dielami použitými vo videu môžete ďalej pracovať aj samostatne v rámci vyučovania.

 

Výtvarné diela použité vo videu:
Jozef Jankovič – Veľký pád, 1968, Slovenská národná galériaJozef Jankovič – Ecce homo, 1987, Východoslovenská galériaJozef Jankovič – Svedectvo VI., 1966–1967, Slovenská národná galériaViedenský maliar – Tabuľa so sv. Barborou a sv. Uršulou, 1430 – 1440, Slovenská národná galéria Ján Fadrusz – Štúdia mužského aktu, 1885 – 1890, Slovenská národná galériaJán Fadrusz – Štúdia kostry a svalstva nôh, 1885 – 1890, Slovenská národná galériaEva Kmentová – Ľudské vajce, 1968, Slovenská národná galériaIgor Kalný – Figurálna kresba II., 1986, Slovenská národná galéria Igor Kalný – Figurálna kresba I., 1986, Slovenská národná galéria

 
Vyhodnotenie práce s videom

Zaujíma nás váš názor! Ak ste použili videá počas výučby, dajte nám prosím vedieť, ako sa vám s nimi pracovalo. Vyplnením online dotazníka nám pomôžete zlepšiť našu budúcu prácu. Ďakujeme.

 


 

Úvodná zvučka  ̶  animácia & ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)

Animácia: Ové Pictures, Kriss Sagan

Fotografie & stop-motion animácia workshopu: Šimon Lupták & Magdaléna Kuchtová

Strih: Šimon Lupták

Námet & scénar: Marcela Kvetková, Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Zvuk & hudba: Stroon

Nahovorila: Mária Ševčíková

Námet workshopu & realizácia: Magdaléna Kuchtová

Grafická úprava: Pavlína Morháčová

Hlavný partner projektu:

Férová nadácia O2

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.