Pohľad na Konštantínopol - Carihrad

Matthäus Merian st., Neznámy autor predlohy

Jedno z prvých významnejších zobrazení Konštantínopola priniesla výpravná publikácia Hartmanna Schedela Kronika sveta (Weltchronik), vydaná v roku 1493 Antonom Kobergerom v Norimbergu. Pri tak veľkom a výstavnom meste išlo zákonite o schematický pohľad – v realizácii podmienený aj technikou drevorezu –, ktorý ukazuje skôr veľkosť mesta obkoleseného mohutnými hradbami. Ani tie mu však nepomohli a po jeho dobytí 29. mája 1453 sultánom Mehmedom II. (1451 – 1481) sa toto hlavné mesto kedysi mohutnej Byzantskej ríše začalo rýchlo meniť na osmanskú metropolu. Dve ďalšie známe zobrazenia mesta zo 16. a začiatku 17. storočia (Giovanni Francesco Camocio, Benátky 1566 a naň nadväzujúci drevorez Abraháma Saura z roku 1608) pokračujú v schematickom stvárnení. Jednako sa pri nich ešte zvyšuje nadhľad zobrazenia, čím síce zvyšujú jeho atraktívnosť, na druhej strane ukazujú len málo konkrétnych stavebných monumentov a predstavujú tak skôr plán mesta ako vedutu.

Nasleduje dielo Matthäusa Meriana st., známeho frankfurtského grafika a vydavateľa, ktoré je najpodrobnejším pohľadom na mesto dovtedy a dlho i potom. Nič na tom nemení fakt, že ide o zastaralejší typ zobrazenia, takmer priamej panorámy, ako sa javila kresliarovi z jeho stanoviska. Pohľad už celkom odzrkadľuje zmenenú situáciu, kedy za necelých 200 rokov množstvo mešít, minaretov a ďalších typických moslimských architektúr prevrstvilo obraz Konštantínopolu ako druhého kresťanského Ríma. Napriek námietke voči charakteru zobrazenia zachytáva panorámu mesta pomerne detailne s rozkreslením množstva objektov vynímajúcich sa v prvom pláne zachytenej Galaty a hustého sledu stavieb na jej horizonte, ktoré sú aj popísané v rozsiahlej legende pod obrazom (1 – 29).

Merian si bol vedomý významu veduty, ktorá zároveň patrí k najväčším z jeho vydavateľstva, akiste aj preto ju ako vlastnoručné dielo signoval (M. Merian fecit). Neuviedol však autora predlohy, hoci v titule uvádza, že bola vytvorená podľa skutočnosti a jej autentickosť má akiste podporiť aj pridané vročenie do roku 1635. Dielo sa objavilo v niekoľkých vydaniach Merianovho významného topografického albumu pohľadov na európske a ďalšie významné mestá, ktoré pod titulom Archontologia Cosmica publikoval po prvý raz v roku 1638.

Merianovým stvárnením – hoci vo výsledku opäť s výraznejším zjednodušením – sa inšpiroval aj neznámy nemecký grafik pri pohľade v diele Christopha Boethia (Ruhm-belorberter [...] Kriegs-helm, Norimberg 1686 – 1698) a vo forme viac-menej voľnej kópie naň nadviazali aj ďalšie listy z konca 17. a začiatku 18. storočia, ktoré potom na dlhšiu dobu spoluformovali predstavu Európanov o tomto ťažko prístupnom no predsa lákavom veľkomeste ako centre osmanskej moci i orientálnej kultúry.

datovanie:
miery: výška 25.0 cm, šírka 73.0 cm (papier)
výška 22.5 cm (obraz a text)
šírka 69.9 cm (obraz )
výška 23.2 cm, šírka 70.3 cm (doska)
výtvarný druh: grafika › knižná
materiál: papier, ručný, grafický
technika: lept
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: G 13669
licencia: Creative Commons License voľné dielo

vyhľadávať podľa farieb diela