Slovenská virtuálna realita

Peter Rónai

datovanie:
miery: neznáme
výtvarný druh: iné médiá
inštitúcia: Súkromný majetok
v kolekciách:

 

Peter Rónai (1953) je umelcom tautológií, onoho mcluhanovského medium is message. Médium je prázdne, jeho obsahom je samotné médium… Rónai je ale zároveň umelcom ironickým, ktorý celú túto skľučujúcu postmodernistickú devízu doslova inscenuje, prevádza do trojdimenzionálnej priestorovej inštalácie. Rónaiovým mediálnym nosičom je v tomto prípade (dnes už historická) videopáska, ktorá je tu opäť objektom i konceptom zároveň. Na monitore beží Head Cleaning – „portrét“ kazety na čistenie hlavíc, pričom divákmi tohto (zlovestného?) predstavenia sú zase len kazety, zoradené v potenciálny domino efekt. Je to hra slov, ale zároveň – ak projekcii porozumieme v zmysle „filmu hlavy“ – tak trochu moralita o brainwasherských „zámeroch“ videomédia.

Petra Hanáková ● Delete. Umenie a vymazávanie / Art and Wiping Out, SNG, 2012