Bidelnicová, Mária
0 artworks
in 0 collections
433 views
Back to artists page

Mária Bidelnicová

alternatively Mária Skoumalová

* 19.07.1954 Bratislava

teacher , restorer

pôsobila v Slovenskej národnej galérii (1992-2005) (Zdroj: 60 rokov otvorené, 2008) Pôsobisko: 1973-1977 asistentka na oddelení grafiky Slovenskej národnej galérie 1983-1990 pedagogička na VŠVU v Bratislave Štúdium: 1977-1983 VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania, Irina Mészárošová (Zdroj: Reštaurátorské ateliéry Slovenskej národnej galérie 1991-1995, 1996) V rámci diplomovej práce reštaurovala pre Slovenskú národnú galériu (Zdroj: Reštaurovanie v Slovenskej národnej galérii 1950-1990, 1990)

Relationships

Irina Mészárošová-Krukovská