Pilotný diel série krátkych dokumentov Príbehy umenia je venovaný Pamätníku Červenej armády na Slavíne, soche vojaka na pylóne a jeho autorovi Alexandrovi Trizuljakovi. V novom formáte hyper-video je dokument doplnený anotáciami, odkazmi na Web umenia, historickými súvislosťami a nepoužitým obsahom. Prepájanie videa na iné médiá a externé zdroje informácií je zatiaľ v zárodku - budeme ho naďalej rozvíjať v nasledujúcich dieloch.

Príbehy umenia is a series of short documents, explaining works of art through the personal views and experiences of authors, their families or the people depicted. The pilot episode is dedicated to Slavín - memorial monument and military cemetery in Bratislava - the statue of the soldier on the pylon and its author, Alexander Trizuljak. The new hyper-video format contains annotations, links to Web umenia, contextual explanations and previously unused content. The format will be developed further in the next episodes.

 

 

 

Séria krátkych dokumentov Príbehy umenia približuje výtvarné diela prostredníctvom osobných pohľadov autorov, ich rodín, alebo ľudí ktorí sú na nich zachytení. Autormi dokumentu je skupina mladých tvorcov Moiré, ktorí si zvolili formát pozostávajúci z rozhovorov (kunsthistorička Alexandra Kusá, syn sochára Klement Trizuljak, manželka Eva Trizuljaková), zo záberov na exteriéry, interiéry (ateliér sochára), z archívnych materiálov (Slovenský filmový ústav a rodinný archív rodiny Alexandra Trizuljaka) a zo zdigitalizovaných diel zo zbierok SNG. Širší záber diel súvisiacich s pamätníkom a so sochou vojaka nájdete v našej kolekcii — súťažné návrhy a fotografie z výstavby Slavína, umelecké fotografie a sochárske návrhy.

 

 

 

 

 

Want art in your mailbox?

New collections, articles and artworks. Twice a month. In Slovak.
By submitting you agree to our privacy policy.