Aleš Veselý – Kresba
date:
measurements: overall height/length 601mm
width 418mm
work type: drawing
material: papír
technique: kresba - jiná technika perem, štětcem, tuší, tužkou, akvarelem, bělobou
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
inventory number: K 1646