Dvojice u stolu

Vincenc Beneš

Vincenc Beneš – Dvojice u stolu
date:
measurements: overall height/length 120mm
width 210mm
work type: drawing
material: papír
technique: tužka
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
inventory number: K 1668/62