Studie anděla k fresce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Jan Preisler

Jan Preisler – Studie anděla k fresce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
date:
measurements: overall height/length 870mm
width 1050mm
work type: drawing
material: papír
technique: tužka
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
inventory number: K 968