Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Císařovna Marie Terezie se svými mladšími syny arcivévody Leopoldem, Ferdinandem a Maximiliánem – skica k obrazu pro letní refektář premonstrátského kláštera v Louce u Znojma

Franz Anton Palko

date:
measurements: celková výška/dĺžka 105 cm
šírka 69 cm
výška s rámom 116 cm
šírka s rámom 80 cm
hĺbka s rámom 4 cm
work type: maliarstvo
genre: Portrét
material: plátno
technique: olej
inscription:
institution: Moravská galerie, MG
inventory number: A 2836
geographic location: Vídeň