Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Thomas Howard Comes Arundeliae / Sir Thomas Howard, hrabě z Arundelu, podle Anthonise van Dycka

Václav Hollar

date:
measurements: 245 x 194 mm
work type: Grafika
genre: Portrét
material: Papír
technique: Lept
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IG 3190
Roku 1639 vytvořil Václav Hollar reprezentativní portrét anglického diplomata, sběratele a mecenáše sira Thomase Howarda, hraběte z Arundelu a Surrey (1586–1646) podle obrazu Anthonise van Dycka. Jedná se o první velkou podobiznu vytvořenou v Anglii podle malířova díla, která je dnes v majetku norfolkských vévodů na Arundel Castle. Podobizna šlechtice v brnění u sloupu v polopostavě náleží do série celkem čtyř děl (P 1351–1354), v nichž Hollar vyobrazil svého podporovatele s veškerými svými výjimečnými uměleckými dovednostmi, i když nemohl zdaleka dosáhnout škály odstínů van Dyckových obrazů. Přesto je lept zcela ojedinělý v realistickém zpodobnění tváře i charakterem zpracování intenzity světla a stínů na krunýři.