Personifikace zimy jako starce v kožichu

Anton Kern

date:
measurements: 133 x 115 mm
work type: drawing
genre: figural
material: paper
technique: but
ink
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IK 1260
licence: Creative Commons License public domain
download
Skica Personifikace zimy děčínského rodáka Antona Kerna patří do širší skupiny autorových studijních náčrtů stejného námětu, které našly svoji konečnou podobu na kresbě ze sbírek vídeňské Albertiny. Skica z Karáskovy galerie představuje jednu z několika autorem zamýšlených kompozičních variant námětu: Zimu zobrazenou jako starce v čepici a kabátu, který si ohřívá ruce nad řeřavým uhlím. Jedná se o motiv, který Kern pravděpodobně převzal z obrazů svého učitele Giambattisty Pittoniho. Kern původně zvažoval i jiné pojetí kompozice, jak to dokládá obdobná kresba ze sbírek Národní galerie v Praze. Krystalizování definitivního řešení volbou mezi různými kompozičními variantami byla pro Kernův tvůrčí postup charakteristická.