Personifikace zimy jako starce v kožichu

Anton Kern

date:
measurements: 133 x 115 mm
work type: drawing
genre: figural
material: paper
technique: but
ink
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IK 1260
Skica Personifikace zimy děčínského rodáka Antona Kerna patří do širší skupiny autorových studijních náčrtů stejného námětu, které našly svoji konečnou podobu na kresbě ze sbírek vídeňské Albertiny. Skica z Karáskovy galerie představuje jednu z několika autorem zamýšlených kompozičních variant námětu: Zimu zobrazenou jako starce v čepici a kabátu, který si ohřívá ruce nad řeřavým uhlím. Jedná se o motiv, který Kern pravděpodobně převzal z obrazů svého učitele Giambattisty Pittoniho. Kern původně zvažoval i jiné pojetí kompozice, jak to dokládá obdobná kresba ze sbírek Národní galerie v Praze. Krystalizování definitivního řešení volbou mezi různými kompozičními variantami byla pro Kernův tvůrčí postup charakteristická.