date:
measurements: 231 x 333 mm
work type: drawing
genre: religious
material: paper
technique: but
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IK 5843
Perokresba Svaté rodiny je přes určité pochybnosti tradičně řazena do kreslířského œuvre francouzského klasicistního malíře Jeana Augusta Dominiqua Ingrese. Oprávněnost autorského připsání podporuje původ kresby. Dle sběratelského razítka se nacházela ve sbírce Charlese-Philippa, markýze de Chennevières-Pointel, někdejšího kurátora Louvru a ředitele pařížské École des Beaux-Arts, který ji snad získal od samotného autora. Kresba je datována do období mezi léty 1835–1841, kdy Ingres pobýval podruhé v Římě. Stylové pojetí kresby odhaluje inspiraci dílem renesančního malíře Raffaela, jehož byl Ingres hlubokým obdivovatelem.