Monastir Athos

Jan Vochoč

date:
measurements: 106,5 × 177,3 cm
work type: painting
genre: landscape
material: canvas
technique: oil
inscription:
institution: Památník národního písemnictví, PNP
inventory number: IO 779
Rozměrné plátno malíře bohatě zastoupeného ve sbírce Karáskovy galerie vzniklo během jeho dvouletého pobytu v bulharském Plovdivu. Odtud autor navštívil bulharský pravoslavný monastýr (Zografský monastýr), jeden z dvaceti pravoslavných klášterů na poloostrově Athos na řeckém poloostrově Chalkidiki.