Ochranca I.

Mária Rudavská

Mária Rudavská – Ochranca I.
date:
measurements: výška 77.5 cm, šírka 59.0 cm, hĺbka 21.0 cm
work type: object sculpture
material: bronze
technique: casting
patina
inscription:
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského, GBT
curator: Danica Lovišková
inventory number: P 271