Interiér meštianskeho salónu

Möszmer

date:
measurements: výška 37.0 cm, šírka 31.0 cm
work type: maliarstvoobraz závesný
material: carton
technique: tempera
watercolor
aquarelle
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: A 1529