Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Výjav zo Starého zákona 19.

Stredoeurópsky grafik zo 16. storočia

date:
measurements: výška 12.0 cm, šírka 15.3 cm, výška 15.0 cm, šírka 22.0 cm
work type: grafika › voľná
genre: náboženský motív
material: papier
technique: drevorez
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 11237
zo súboru: list z knihy