Pohľad na Eger zo severu

Ludwig Rohbock, G. Hefs

date:
measurements: výška 10.8 cm, výška 15.0 cm, šírka 16.5 cm, šírka 22.9 cm
work type: grafikavoľná
genre: veduta
material: paper
technique: steel engraving
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 11652
zo súboru: list z albumu Erdély Képek vydaný v r. 1857 v Maďarsku