Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Portrét Jána Keglevicha

Ferdinand Karl Theodor Lütgendorff

Maliar nemeckého pôvodu Ferdinand von Lütgendorff sa v roku 1824 presťahoval do Prešporka a čoskoro začal získavať objednávky na portréty. Už vo svojom predchádzajúcom pôsobisku v Prahe vyhotovil grafický album českej a nemeckej šľachty pod názvom Album de la Noblesse. Podobne aj v Prešporku sa počas snemu konaného v rokoch 1825 – 1827 dostal k rôznorodej klientele, hlavne z prostredia uhorskej šľachty a vysokých úradníkov, ktorí sa v tom čase vyskytovali v meste. Kolekcia obsahuje viac ako 200 kusov prevažne profilových portrétov osobností zo šľachtických, z cirkevných alebo meštianskych kruhov. Zachytáva ich po prsia v civilnom alebo horskom gala odeve. Lütgendorff podľa typu oblečenia prispôsoboval siluetu portrétovanej osoby – trojuholníkovú pri objemnejších a prehnutú v tvare písmena „S“ pri štíhlejších postavách. Profil najlepšie vyhovoval dobovému záujmu o verné zobrazenie človeka na základe populárnej Lavaterovej teórie o fyziognómii.

Katarína Beňová ● Katalóg k výstave Biedermeier (2015)

date:
measurements: výška 15.0 cm, šírka 11.0 cm, výška 28.0 cm, šírka 19.0 cm
work type: grafika › voľná
genre: portrét
in collections:
material: papier
technique: rytina, medirytina
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 12223