Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Ilustrácia ku knihe Swahilské rozprávky 31.

Marián Minarovič

Marián Minarovič - Ilustrácia ku knihe Swahilské rozprávky 31.
date:
measurements: výška 25.0 cm, šírka 17.7 cm
work type: kresbafunkčnáilustráciaknižná
in collections:
material: lepenka
technique: kombinovaná technika
inscription:
institution: Galéria mesta Bratislavy, GMB
inventory number: C 19869